Dr. Baritz Laura nővér: A profit nem cél, hanem eszköz

Január 24-én este a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége meghívására a VOKE-ban tartották meg nagy érdeklődéssel kísért közös előadásukat Dr. Baritz Sarolta Laura nővér és Fóris Ferenc, a KETEG munkatársai. Egy alternatív közgazdasági gondolkodás alapjait ismerhette meg a közönség, amely gyorsan terjed hazánkban és az egész világon.

Laura nővér elismert gazdasági szakember – közgazdasági egyetem, multi cégek, külkeres pálya, amerikai cég jelentette pályaívét a domonkos rendbe való belépése előtt – , míg Fóris Ferenc szintén gyakorló és sikeres üzletember. A KETEG – Keresztény Társadalmi Elvek a Gazdaságban egy alternatív közgazdasági irányzat, amely az Egyház társadalmi tanításán felépített gazdasági rendszert, értékközpontú gazdasági szemléletet jelent.

DrBarlitzLauraEloadas_01

Előzményét a fiatal közgazdászokat tömörítő ALTERN csoport jelenti, amelynek tagjai külföldi forrásokat ismertek meg, olasz, amerikai, spanyol központokat, ahol napjainkban is az egyház társadalmi tanításán alapuló közgazdaságtant művelik. Az ALTERN csoporttal kapcsolatban meg kell említeni a szellemi hátteret adó tekintélyt, a magyar közgazdaság tudomány egyik legnagyobb alakját, Dunakeszi Díszpolgárát Dr. Kindler József professzort.

A KETEG intézményes formában 2010 óta létezik, jelenleg a Corvinuson, a Debreceni Egyetemen és a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskolán történik az oktatása, továbbá folyamatban van az értékközpontú gazdasági szemlélet középiskolákban történő megismertetése is. A KETEG sikerét jelzi, hogy a tavalyi évben a Joseph Ratzinger Vatican Alapítvány és a madridi Francisco de Vitoria Egyetem által az év elején kiírt Expanded Reason Award nemzetközi pályázat „tanítás” kategóriájának díját – 367 pályázó és 30 ország közül – a KETEG képzés és misszió kapta meg.

A KETEG újdonsága, hogy a közgazdaságtan, a filozófia, a teológia és a társadalomtudományok oktatása együttesen történik. A fő elv, hogy az ember alany, nem pedig erőforrás. Már a görög filozófiában is az a gondolkodás nyert teret, hogy a materiális világ az értékhierarchia alján van, míg az erkölcsi értékek a legmagasabban. A gazdaság célja a közjó, a gazdaságot erkölcsi alapokra kell helyezni, mert az ember erkölcsi lény, az erényetikai értékrendű ember pedig etikus gazdasági rendet eredményez. Szent II. János Pál pápa Reconciliatio et paenitentia című apostoli buzdításában a közösségi bűnök közé sorol minden olyan cselekedetet, vagy mulasztást amely a közjót és annak feltételeit sérti.

DrBarlitzLauraEloadas_02

A profit jó dolog, de csak eszköz és nem végső cél. A közjó és annak létrehozása a fő cél, ez a filozófia azonban szembemegy a fősodratú, a jelent meghatározó közgazdasági gondolkodással.