Vajdaság

Keresztény Értelmiségi Kör (KÉK)

2010. november 20-án kötött együttműködési megállapodást a KÉSZ és a KÉK egymással. Ennek céljaként az evangelizáció szolgálata mellett a magyar kultúra és hagyományok ápolását, a magyar nyelvű oktatás támogatását, és ezáltal a nemzettudat erősítését fogalmazták meg, hogy így segítsék a határon túli magyarság szülőföldjén való boldogulását és magyarként való megmaradását.

A Keresztény Értelmiségi Kör azzal a céllal jött létre, hogy a vajdasági magyar keresztény értelmiségieket egymáshoz közelebb hozza. Szeretnének lélekben gazdagabban, mindennapjaikban keresztényien élni. Amennyire erejükből telik, el kívánják látni azokat az evangelizációs feladatokat, amelyek a világiakra várnak.Azt vallják, hogy ez a szerepvállalás joguk és kötelességük. Semmi sem igazolja a közömbösséget.
Céljuk, hogy a Vajdaságban élő magyar keresztény értelmiség számára újabb lehetõséget nyújtsanak a keresztény önépítésre és ismeretvilágának gazdagítására. A szervezet tagjai szemináriumok és más rendezvények útján mélyítik el a kereszténységgel kapcsolatos ismereteiket, és közösen élik meg a keresztény értékeket. Fontosnak tartják, hogy kapcsolatok szövődjenek a Vajdaság különböző részén élő magyar értelmiségiek között. Tagságukban egyformán található egyházi személy és világi laikus is. Közös munkával próbálják a vallási tanokat hétköznapi életükben alkalmazni.