Felvidék

Rimaszombati Katolikus Kör

2016. április 22-én született együttműködési megállapodás a rimaszombati Katolikus Körrel. A nyolc éve alakult, jelenleg 85 tagot számláló polgári társulás célja a város magyar ajkú katolikus híveinek egybefogása, a hit és az anyanyelv megtartásának erősítése. Színes nyomtatású havilapjukat, az Olajágat, amely évente tízszer jelenik meg, Pelle Tibor elnök és Csirke József közösen írják, szerkesztik. „Az együttműködéstől sokat várunk” – hangsúlyozta Pelle Tibor a megállapodás aláírásakor Kiskunfélegyházán a KÉSZ küldöttgyűlésén. „Elsősorban testvéri, szoros kapcsolatok létrejöttét. Szeretnénk jobban megismerni egymást, lelki támogatást kérni a többségtől, Isten segítségével meggátolni az oldott kéve széthullását, értve ez alatt mind nemzeti, mind keresztényi létünket.”

Szent Gellért Pasztorációs és Oktató Központ

2014. szeptember 6-án négy keresztény egyesület kötött együttműködési megállapodást Stuttgartban, melyek között szerepet a KÉSZ és a kassai Szent Gellért Pasztorációs- és Oktató Központ is. Célként az evangelizáció szolgálata mellett a magyar keresztény kultúra és hagyományok ápolását, a magyar nyelvű oktatás támogatását, és ezáltal a nemzettudat erősítését fogalmazták meg, hogy így segítsék a határon túli magyarság szülőföldjén való boldogulását és magyarként való megmaradását. Ezt a közös célt hatékonyabban tudják szolgálni az erőforrások egyesítésével, a határon átívelő kapcsolatok kiszélesítésével.

A Kassai Főegyházmegyében valamivel több mint ötvenezer katolikus magyar él. A huszonkét magyar plébániát huszonegy pap látja el. A kassai Szent Gellért Pasztorációs és Oktató Központ – a magyar ház – a magyar katolikusok szellemi központja. Itt találkoznak a cserkészek, a keresztény értelmiségiek vagy a Szent Mónika-imakör édesanyákból álló tagjai. Hetente keddenként előadásokat tartanak, és filmklubbal várják az érdeklődőket. A Felvidéken ugyanakkor elsősorban nem az anyagi jellegű körülmények jelentenek problémát, hanem az, hogy egyre többen lemorzsolódnak a magyar közösségből. Itt a magyarság nem érdem, hanem feladat.