Erények a közéletben?

Erények a közéletben? Erre a kérdésre kereste a választ Náray-Szabó Gábor, a Professzorok Batthyány Körének elnöke és Király Miklós jogász, egyetemi tanár a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége rendezvényén, melynek a Krisztus Király Római Katolikus Általános Iskola adott otthont 2018. november 21-én.

A KÉSZ kezdeményezésére a Professzorok Batthyány Köre és a Magyar Polgári Együttműködés Egyesület „Az idők jelei” címmel programot indított, melynek célja az volt, hogy a keresztény értékrend alapján közös gondolkodásra hívja a közélet iránt felelősen gondolkodókat. Az első vitairat 2015-ben jelent meg és 16 területen áttekintette a magyar társadalomban az elmúlt 25 évben lezajlott fejleményeket és a jelenlegi kihívásokat. Szellemi inspirációt ehhez a Magyar Katolikus Püspöki Kar 1996-ban kiadott Igazságosabb és testvériesebb világoz! című szociális körlevele, illetve a Professzorok Batthyány Köre által 2005-ben megjelentetett Szent István Terv kínálta. A vitairatot a három szervezet az ország nagyobb városaiban rendezett és élénk érdeklődést kiváltó fórumokon mutatta be a közélet iránt érdeklődőknek. A program második kötetet 2016-ban jelent meg, de a legnagyobb visszhangot az idei év április 25-én megjelent Újra néven nevezzük – Erények a közéletben? című vitairat váltotta ki- összegezte a múlt eseményeit Náray-Szabó Gábor. Kiemelte, hogy a legújabb kötetben a megállapításokat megfogalmazó négy munkacsoportban dolgozó szakértők egy idealista világot írtak le, amely irányt jelöl ki a keresztény gondolkodású közéleti szereplők számára is. A munka részét jelentette egy mozifilm elkészítése – a film ingyenesen letölthető a www.keesz.hu honlapról – és egy konferencia megszervezése.

Király Miklós egyetemi tanár – aki Dunakeszi város polgára, a helyi KÉSZ csoport tagja és tevékenyen részt vett az Idők jelei programban – az egyik sarkalatos erény, az okosság erényének közéletben való működését mutatta be. Megállapította: nem vethetjük a vezetők szemére, ha döntéseik nem tökéletesek, hiszen a közéleti tevékenység során történnek hibák. Szent László király írta a Monte Cassinó-i apátnak, ha az ember döntéshozó lesz, akkor nem feltétlenül sikerül mindig az isteni tanítás szerint döntéseket hozni. Okosság nélkül nem lehet kormányozni, a keresztény közéleti szereplő feladata, hogy a közboldogságról gondolkodjon. Az okosság erényéből következik, hogy a politikusnak nem szabad zokon vennie, ha figyelmeztetik. A keresztény gondolkodók arra tanítanak, hogy a döntések során meg kell találni a kiegyensúlyozott magatartást, amelyben együtt van a másik meghallgatása, megértése, a jövőről alkotott elképzelés, megfontolás és elhatározás. Az okosság erénye segítséget nyújt a politikusoknak, hogy amikor majd számot kell adniuk, akkor kevesebb bűnről számoljanak be- zárta előadását Király Miklós.

A rendezvény végén a Krisztus Király Általános Iskola igazgatónője Deézsiné Telek Ágnes személyesen mutatta be a csodálatosan megújult és felszerelt intézményt a jelenlévőknek.

Fényképek a galériában találhatóak.